Niskakipu

Niskakipu voi viedä yöunet

Jännitysniska eli tensio-niska (tension neck) on tyypillinen vaiva nykyisessä istumatyön kulttuurissa. Tavallisesti niska oireilee niskan alueen yleisenä jumina, särkynä ja tunteena ettei veri kierrä niskan ja pään alueella normaalisti. Tavallisia ovat myös niskan liikerajoitukset päätä kääntäessä.

Tavallisimmin lyhytaikainen vaiva liittyy esimerkiksi huonossa asennossa nukkumiseen, niskan virheliikkeeseen tai yksipuoleiseen rasitukseen. Pitempiaikaiset vaivat liittyvät yleensä istumatyöhön tai muuhun yksipuoleiseen ja jatkuvaan rasitukseen. Joskus vaivaan saattaa liittyä myös jännityspäänsärkyä.

Potilaskertomuksia niskakivusta: