ViaVital Blogi

Tämän blogin aiheissa on asioista, joista syntyy hyvinvoiva elämä. Blogia pitävät Team ViaVitalin jäsenet, yhdessä vierailevien omien alojensa asiantuntijoiden kanssa. Kirjoituksia sekä videoita julkaistaan säännöllisen epäsäännöllisesti, aina kun inspiraatio kohtaa sopivan ajankohdan.

Liikkuvuuden tasapaino

Liikkuvuuden tasapaino

Onko sinulla joskus ollut jäykkä olo ja tuntuu kuin liikkuvuutesi ei riitä? Tällainen olo saattaa tulla kesken päivän askareiden tai urheilusuorituksen yhteydessä. Liikkuvuus tarkoittaa nivelten liikelaajuutta. Se on moniulotteinen konsepti ja on tärkeää ottaa huomioon kuinka esimerkiksi notkeus ja venyvyys ja stabiliteetti vaikuttavat liikkuvuuteesi. Liikkuvuudessakin on hyvä muistaa kultainen keskitie, koska liiallinen jäykkyys ja yliliikkuvuus voivat kummatkin aiheuttaa kiputiloja ja toimintakyvyn heikkenemistä.

Notkeuden ja venyvyyden erot

Notkeus tarkoittaa nivelen passiivista liikelaajuutta. Tämä tarkoittaa nivelen liikkuvuutta ilman lihasten aktivoimista tai yksinkertaistetusti nivelen liikuttamista esimerkiksi painovoiman, oman kehonpainon tai toisen henkilön avustuksella. Esimerkiksi spagaatin tekeminen vaatii suurta notkeutta joka saavutetaan lihasten venyvyyden ja sidekudosten venyvyyden yhteistuloksena. Sidekudosten venyvyys on suurilta osin perinnöllistä ja lähtökohtaisesti naiset ovat notkeampia kuin miehet.

Mitä venyvyys sitten on? Venyvyys tarkoittaa kudosten (lihas-, side-, hermo- ja tukikudosten) kykyä venyä. Tätä voidaan harjoitella venyttelyharjoitteilla (aktiivinen- ja passiivinen venyttely). Venyttelyharjoitukset eivät kohdistu pelkästään lihaksiin vaan myös muihin kudosrakenteisiin. Tämän kaltainen harjoittelu vähentää kudosten viskoelastista vastetta ja jo muutaman harjoituskerran jälkeen venytys voi tuntua miellyttävämmältä tai vähintään vähemmän pahalta.

Entäs se liikkuvuus ja kultainen keskitie?

Hyvin venyvällä ja/tai notkealla henkilöllä ei ole välttämättä hyvä liikkuvuus. Liikkuvuudesta puhuttaessa yhtälöön lisätään vielä stabiliteetti eli tukevuus. Joissakin osissa kehoa tukevuus on tärkeämpää kuin hyvä liikkuvuus, kun taas jos stabiliteetti ei ole kunnossa, esimerkiksi polvien yliojentuminen, nilkan venähdysvammat ja olkapäiden sijoiltaan meneminen (dislokaatiot) ovat todennäköisempiä. Mikäli liikkuvuus on vajavaista, voi se altistaa esimerkiksi lihasten revähdysvammoille tai kulumamuutoksille nivelrakenteissa.

Tasapaino on A ja O

Liikkuvuudesta puhuttaessa kannattaa muistaa tasapainon tärkeys. Notkeuden äärimmäinen ihannoiminen ja jäykkyyden kammoksuminen on vanhentunut ajattelutapa. Mikäli notkeus-, venyvyys- ja stabiliteettitekijät ovat tasapainossa ollaan usein tilanteessa jossa keho sietää rasitusta siten, että vammautumisriski on vähäinen. Hallittu liike yhdistettynä laajaan liikelaajuuteen luovat hyvän liikkuvuuden ja täten vähentävät loukkaantumisriskiä.

Ilari Peltomäki

Kiropraktikko, MChiro

Jaa artikkeli

Kommentit (0)

Jätä kommentti